“วีระ”พร้อมสนับสนุน ศธ.ชงเมนูกิจกรรมทางวัฒนธรรมเสริมหลังเวลาเรียน

phpThumb1000

   “วีระ”พร้อมสนับสนุน ศธ.ชงเมนูกิจกรรมทางวัฒนธรรมเสริมหลังเวลาเรียน เตรียมหารือ”ดาว์พงษ์”ก่อนทำแผนความร่วมมือสู่การปฏิบัติ
วันนี้ (2ก.ย.) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ วธ. ว่า ที่ประชุมได้ระดมความคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพิเศษสนับสนุนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ของ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดี และควรสนับสนุนให้เด็กนักเรียนได้รับกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะการส่งเสริมความรู้ด้านศิลป วัฒนธรรม ซึ่งเป็นการเรียนรู้รากเหง้าของชาติ โดยในเบื้องต้นได้นำเสนอกิจกรรมพิเศษ คือ การส่งเสริมดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้านในสถานศึกษา โดยจะทำการสำรวจความพร้อมของโรงเรียนต่างๆ โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีเครื่องดนตรี แต่ขาดครูผู้สอน เพื่อที่ วธ. จะได้จัดส่งบุคลากรด้านดนตรี นาฏศิลป์ จากวิทยาลัยนาฎศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ไปช่วยสอนเด็ก ส่วนโรงเรียนที่มีครูสอนดนตรีอยู่แล้ว แต่ขาดแคลนเครื่องดนตรี ก็จะช่วยจัดหาเครื่องดนตรีเพิ่มเติมให้ รวมทั้งจะสนับสนุนให้ศิลปินพื้นบ้าน ศิลปินแห่งชาติ เข้าไปเผยแพร่ความรู้ในสถานศึกษาด้วย

   รมว.วัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆยังได้มีการนำเสนอกิจกรรมพิเศษ ได้แก่ กรมการศาสนา (ศน.) เสนอเรื่องการเสริมสร้างความรู้ คุณธรรม จริยธรรม โดยส่งครูพระธรรมวิทยากรไปสอนศีลธรรม อบรมสมาธิ และสอนหลักปฏิบัติตามศาสนาในโรงเรียนต่างๆ ส่วนสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ก็พร้อมจัดหาศิลปินร่วมสมัยเข้าไปช่วยสอนงานศิลปะทุกแขนงในสถานศึกษาต่างๆ อย่างไรก็ตามที่ประชุมเห็นว่าควรสนับสนุนให้สถานศึกษาพาเด็กนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมต่างๆ ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ หอสมุดแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ และโบราณสถานต่างๆ ในท้องถิ่น รวมถึงมีการเสนอให้นำวัฒนธรรมสัญจรสู่สถานศึกษา โดยการนำรถพิพิธภัณฑ์รถโรงหนังเคลื่อนที่ไปให้ความรู้และความบันเทิงแก่เยาวชน ทั้งนี้ ตนจะรวบรวมข้อเสนอทั้งหมดไปหารือกับ พล.อ.ดาว์พงษ์ เพื่อสร้างแผนความร่วมมือร่วมกัน ก่อนนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด.

 

ขอขอบคุณข่าวสาร/ข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์

ขอความช่วยเหลือแด่เด็กในถิ่นทุรกันดาร

food right

เนื่องจากโรงเรียนบ้านส้าน คุรุราษฎร์รังสรรค์ รับเด็กที่มาจากถิ่นทุรกันดารจำนวนมาก  และเด็กเหล่านี้เป็นเด็กยากไร้ ดังนั้นจึงขาดแคลนทุนทรัพย์ในการดูแลเรื่องอาหารกลางวันที่มีอยู่อย่างจำกัด  และยังขาดทุนทรัพย์ในด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนอีกจำนวนมาก  ทางโรงเรียนจึงขอฝากประชาสัมพันธ์มายังท่าน  ให้ความช่วยเหลือที่นี่

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน