กิจกรรมวันสุนทรภู่

    เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2559 ทางโรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่โดยได้จัดกิจกรรม ทางวิชาการและกิจกรรมบนเวที ได้จัดให้มีการแสดงของนักเรียนบนเวที เพื่อลำรึกถึงผลงานของกวีเอกของไทย

 

 

 

 

 

 

 

IMAGE
28-29 พฤศจิกายน 2562 กีฬาสีโรงเรียน
วันเสาร์, 30 พฤศจิกายน 2562
อ่าน:154
IMAGE
กิจกรรมวันสุนทรภู่2562
วันพุธ, 26 มิถุนายน 2562
อ่าน:925
IMAGE
กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
วันอังคาร, 26 กุมภาพันธ์ 2562
อ่าน:853
IMAGE
กิจกรรมเปิดโลกกว้าง สร้างประสบการณ์
วันจันทร์, 25 กุมภาพันธ์ 2562
อ่าน:795
IMAGE
ได้รองชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ
วันศุกร์, 18 มกราคม 2562
อ่าน:575
IMAGE
คว้าอันดับ 1
วันจันทร์, 26 พฤศจิกายน 2561
อ่าน:658

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน