การประเมินคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

    วันที่ 13 กรกฏาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 ได้ส่งคณะกรรมการเข้ามาประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมเอกสารประเมิณให้ทางคณะกรรมการที่ห้องพวงชพู

 

 

 

 

 

IMAGE
กิจกรรมวันสุนทรภู่2562
วันพุธ, 26 มิถุนายน 2562
อ่าน:618
IMAGE
กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
วันอังคาร, 26 กุมภาพันธ์ 2562
อ่าน:640
IMAGE
กิจกรรมเปิดโลกกว้าง สร้างประสบการณ์
วันจันทร์, 25 กุมภาพันธ์ 2562
อ่าน:585
IMAGE
ได้รองชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ
วันศุกร์, 18 มกราคม 2562
อ่าน:412
IMAGE
คว้าอันดับ 1
วันจันทร์, 26 พฤศจิกายน 2561
อ่าน:500

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน