"17 กรกฎาคม 2560 น้ำท่วม รร.บ้านส้าน"

155526.jpg

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 น้ำป่าได้เข้ามาท่วมโรงเรียนบ้านส้านฯ เกิดความเสียหายบางส่วนโดยเฉพาะห้องสมุด ห้องงานอาชีพ ห้องอนุบาล และในวันที่ 18 กค.2560 ได้มีหน่วยงานต่างๆ เช่นตำรวจ ทหาร อบต. ชาวบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และหน่วยดับไฟป่า ได้มาช่วยทำความสะอาดโรงเรียน

              ทางโรงเรียนบ้านส้านฯ ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆดังกล่าว

"รูปภาพเพิ่มเติม"

IMAGE
กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2560
วันจันทร์, 14 สิงหาคม 2560
อ่าน:357
IMAGE
"กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด"
วันศุกร์, 11 สิงหาคม 2560
อ่าน:198
IMAGE
"กิจกรรมนำวัดสู่โรงเรียน"
วันศุกร์, 11 สิงหาคม 2560
อ่าน:250
IMAGE
อบรม PLC.
วันพฤหัสบดี, 10 สิงหาคม 2560
อ่าน:194
IMAGE
ข่าวงานอาชีพ
วันอังคาร, 08 สิงหาคม 2560
อ่าน:221

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน