"17 กรกฎาคม 2560 น้ำท่วม รร.บ้านส้าน"

155526.jpg

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 น้ำป่าได้เข้ามาท่วมโรงเรียนบ้านส้านฯ เกิดความเสียหายบางส่วนโดยเฉพาะห้องสมุด ห้องงานอาชีพ ห้องอนุบาล และในวันที่ 18 กค.2560 ได้มีหน่วยงานต่างๆ เช่นตำรวจ ทหาร อบต. ชาวบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และหน่วยดับไฟป่า ได้มาช่วยทำความสะอาดโรงเรียน

              ทางโรงเรียนบ้านส้านฯ ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆดังกล่าว

"รูปภาพเพิ่มเติม"

IMAGE
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561
วันศุกร์, 15 มิถุนายน 2561
อ่าน:222
IMAGE
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนปิดภาคเรียน
วันอาทิตย์, 01 เมษายน 2561
อ่าน:252
IMAGE
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล
วันศุกร์, 16 มีนาคม 2561
อ่าน:265

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน