ข่าวงานอาชีพ

IMG_9186.jpg

     เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา นางนิตยา วรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้าน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ร่วมแสดงนิทรรศการ  การจัดการศึกษา ร่วมกับ 45 โรงเรียนในพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดารจังหวัดน่าน “อาชีพก้าวไกล ภาษาไทยก้าวหน้า” ณ โรงเรียนบ้านนาวงค์

"รูปภาพกิจกรรม"

 

IMAGE
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561
วันศุกร์, 15 มิถุนายน 2561
อ่าน:222
IMAGE
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนปิดภาคเรียน
วันอาทิตย์, 01 เมษายน 2561
อ่าน:252
IMAGE
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล
วันศุกร์, 16 มีนาคม 2561
อ่าน:265

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน