ข่าวงานอาชีพ

IMG_9186.jpg

     เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา นางนิตยา วรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้าน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ร่วมแสดงนิทรรศการ  การจัดการศึกษา ร่วมกับ 45 โรงเรียนในพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดารจังหวัดน่าน “อาชีพก้าวไกล ภาษาไทยก้าวหน้า” ณ โรงเรียนบ้านนาวงค์

"รูปภาพกิจกรรม"

 

IMAGE
กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2560
วันจันทร์, 14 สิงหาคม 2560
อ่าน:224
IMAGE
"กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด"
วันศุกร์, 11 สิงหาคม 2560
อ่าน:116
IMAGE
"กิจกรรมนำวัดสู่โรงเรียน"
วันศุกร์, 11 สิงหาคม 2560
อ่าน:130
IMAGE
อบรม PLC.
วันพฤหัสบดี, 10 สิงหาคม 2560
อ่าน:110
IMAGE
ข่าวงานอาชีพ
วันอังคาร, 08 สิงหาคม 2560
อ่าน:141
IMAGE
"17 กรกฎาคม 2560 น้ำท่วม รร.บ้านส้าน"
วันพุธ, 19 กรกฎาคม 2560
อ่าน:279

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน