โครงการผู้พิพากษาสมทบส่งเสริมเยาวชนน่านว่ายน้ำเป็น

IMG_9750.jpg

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน รัวมกับ คณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว     จังหวัดน่าน ดำเนินการจัดโครงการ "ผู้พิพากษาสมทบส่งเสริมเยาวชนน่านว่ายน้ำเป็น"                  ประจำปี 2560 ในวันที่    5-26 สิงหาคม 2560

"รูปภาพกิจกรรม"

IMAGE
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนปิดภาคเรียน
วันอาทิตย์, 01 เมษายน 2561
อ่าน:90
IMAGE
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล
วันศุกร์, 16 มีนาคม 2561
อ่าน:127
IMAGE
โรงเรียนบ้านส้านร่วมงานฉลองวัดดอนสถาน
วันพฤหัสบดี, 08 มีนาคม 2561
อ่าน:195
IMAGE
ค่ายวิชาการการ O-NET
วันพุธ, 24 มกราคม 2561
อ่าน:273
IMAGE
กิจกรรมตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2561
วันจันทร์, 01 มกราคม 2561
อ่าน:265

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน