โครงการผู้พิพากษาสมทบส่งเสริมเยาวชนน่านว่ายน้ำเป็น

IMG_9750.jpg

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน รัวมกับ คณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว     จังหวัดน่าน ดำเนินการจัดโครงการ "ผู้พิพากษาสมทบส่งเสริมเยาวชนน่านว่ายน้ำเป็น"                  ประจำปี 2560 ในวันที่    5-26 สิงหาคม 2560

"รูปภาพกิจกรรม"

IMAGE
กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2560
วันจันทร์, 14 สิงหาคม 2560
อ่าน:357
IMAGE
"กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด"
วันศุกร์, 11 สิงหาคม 2560
อ่าน:198
IMAGE
"กิจกรรมนำวัดสู่โรงเรียน"
วันศุกร์, 11 สิงหาคม 2560
อ่าน:250
IMAGE
อบรม PLC.
วันพฤหัสบดี, 10 สิงหาคม 2560
อ่าน:193
IMAGE
ข่าวงานอาชีพ
วันอังคาร, 08 สิงหาคม 2560
อ่าน:221

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน