โครงการผู้พิพากษาสมทบส่งเสริมเยาวชนน่านว่ายน้ำเป็น

IMG_9750.jpg

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน รัวมกับ คณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว     จังหวัดน่าน ดำเนินการจัดโครงการ "ผู้พิพากษาสมทบส่งเสริมเยาวชนน่านว่ายน้ำเป็น"                  ประจำปี 2560 ในวันที่    5-26 สิงหาคม 2560

"รูปภาพกิจกรรม"

IMAGE
กิจกรรมตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2561
วันจันทร์, 01 มกราคม 2561
อ่าน:48
IMAGE
กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2560
วันจันทร์, 14 สิงหาคม 2560
อ่าน:433
IMAGE
"กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด"
วันศุกร์, 11 สิงหาคม 2560
อ่าน:245
IMAGE
"กิจกรรมนำวัดสู่โรงเรียน"
วันศุกร์, 11 สิงหาคม 2560
อ่าน:313
IMAGE
อบรม PLC.
วันพฤหัสบดี, 10 สิงหาคม 2560
อ่าน:252

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน