กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2560

11141.jpg

ในวันที่ 12 สิ่งหาคม 2560 ทางโรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)ได้จัดกิจกรรมวันแม่ในช่วงเวลา 9.00น.-12.00น.

"รูปภาพเพิ่มเติม"

IMAGE
กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2560
วันจันทร์, 14 สิงหาคม 2560
อ่าน:357
IMAGE
"กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด"
วันศุกร์, 11 สิงหาคม 2560
อ่าน:198
IMAGE
"กิจกรรมนำวัดสู่โรงเรียน"
วันศุกร์, 11 สิงหาคม 2560
อ่าน:250
IMAGE
อบรม PLC.
วันพฤหัสบดี, 10 สิงหาคม 2560
อ่าน:193
IMAGE
ข่าวงานอาชีพ
วันอังคาร, 08 สิงหาคม 2560
อ่าน:221

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน