กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2560

11141.jpg

ในวันที่ 12 สิ่งหาคม 2560 ทางโรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)ได้จัดกิจกรรมวันแม่ในช่วงเวลา 9.00น.-12.00น.

"รูปภาพเพิ่มเติม"

IMAGE
คว้าอันดับ 1
วันจันทร์, 26 พฤศจิกายน 2561
อ่าน:165

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน