กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2560

11141.jpg

ในวันที่ 12 สิ่งหาคม 2560 ทางโรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)ได้จัดกิจกรรมวันแม่ในช่วงเวลา 9.00น.-12.00น.

"รูปภาพเพิ่มเติม"

IMAGE
กิจกรรมตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2561
วันจันทร์, 01 มกราคม 2561
อ่าน:48
IMAGE
กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2560
วันจันทร์, 14 สิงหาคม 2560
อ่าน:433
IMAGE
"กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด"
วันศุกร์, 11 สิงหาคม 2560
อ่าน:245
IMAGE
"กิจกรรมนำวัดสู่โรงเรียน"
วันศุกร์, 11 สิงหาคม 2560
อ่าน:313
IMAGE
อบรม PLC.
วันพฤหัสบดี, 10 สิงหาคม 2560
อ่าน:251

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน