กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2560

11141.jpg

ในวันที่ 12 สิ่งหาคม 2560 ทางโรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)ได้จัดกิจกรรมวันแม่ในช่วงเวลา 9.00น.-12.00น.

"รูปภาพเพิ่มเติม"

IMAGE
กิจกรรมวันสุนทรภู่2562
วันพุธ, 26 มิถุนายน 2562
อ่าน:619
IMAGE
กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
วันอังคาร, 26 กุมภาพันธ์ 2562
อ่าน:641
IMAGE
กิจกรรมเปิดโลกกว้าง สร้างประสบการณ์
วันจันทร์, 25 กุมภาพันธ์ 2562
อ่าน:586
IMAGE
ได้รองชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ
วันศุกร์, 18 มกราคม 2562
อ่าน:413
IMAGE
คว้าอันดับ 1
วันจันทร์, 26 พฤศจิกายน 2561
อ่าน:501

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน