กิจกรรมตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2561

IMG_4268.jpg

มกราคม 2561 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) จัดกิจกรรมตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

"รูปภาพกิจกรรมตักบาตรวันขึ้นปีใหม่"