ค่ายวิชาการการ O-NET

Untitled.png

วันที่ 22-25 มกราคม 2561 กลุ่มโรงเรียนปัว3จัดค่ายวิชาการ O-NET โดยนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6  ของกลุ่มฯจำนวน 10 โรงเรียนมาเข้าค่ายที่โรงเรียนโรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) และได้เชิญ ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักง่านเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 มาเป็น ประธานในพิธีเปิด ในวันที่ 22 มกราคม 2561

"รูปภาพเพิ่มเติม"

 

IMAGE
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนปิดภาคเรียน
วันอาทิตย์, 01 เมษายน 2561
อ่าน:127
IMAGE
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล
วันศุกร์, 16 มีนาคม 2561
อ่าน:163
IMAGE
โรงเรียนบ้านส้านร่วมงานฉลองวัดดอนสถาน
วันพฤหัสบดี, 08 มีนาคม 2561
อ่าน:240
IMAGE
ค่ายวิชาการการ O-NET
วันพุธ, 24 มกราคม 2561
อ่าน:318
IMAGE
กิจกรรมตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2561
วันจันทร์, 01 มกราคม 2561
อ่าน:303

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน