ค่ายวิชาการการ O-NET

Untitled.png

วันที่ 22-25 มกราคม 2561 กลุ่มโรงเรียนปัว3จัดค่ายวิชาการ O-NET โดยนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6  ของกลุ่มฯจำนวน 10 โรงเรียนมาเข้าค่ายที่โรงเรียนโรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) และได้เชิญ ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักง่านเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 มาเป็น ประธานในพิธีเปิด ในวันที่ 22 มกราคม 2561

"รูปภาพเพิ่มเติม"

 

IMAGE
บรรยากาศเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียน
วันพุธ, 01 กรกฎาคม 2563
อ่าน:189
IMAGE
28-29 พฤศจิกายน 2562 กีฬาสีโรงเรียน
วันเสาร์, 30 พฤศจิกายน 2562
อ่าน:599
IMAGE
กิจกรรมวันสุนทรภู่2562
วันพุธ, 26 มิถุนายน 2562
อ่าน:1288

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน