ค่ายวิชาการการ O-NET

Untitled.png

วันที่ 22-25 มกราคม 2561 กลุ่มโรงเรียนปัว3จัดค่ายวิชาการ O-NET โดยนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6  ของกลุ่มฯจำนวน 10 โรงเรียนมาเข้าค่ายที่โรงเรียนโรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) และได้เชิญ ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักง่านเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 มาเป็น ประธานในพิธีเปิด ในวันที่ 22 มกราคม 2561

"รูปภาพเพิ่มเติม"

 

IMAGE
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561
วันศุกร์, 15 มิถุนายน 2561
อ่าน:222
IMAGE
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนปิดภาคเรียน
วันอาทิตย์, 01 เมษายน 2561
อ่าน:251
IMAGE
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล
วันศุกร์, 16 มีนาคม 2561
อ่าน:264

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน