ค่ายวิชาการการ O-NET

Untitled.png

วันที่ 22-25 มกราคม 2561 กลุ่มโรงเรียนปัว3จัดค่ายวิชาการ O-NET โดยนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6  ของกลุ่มฯจำนวน 10 โรงเรียนมาเข้าค่ายที่โรงเรียนโรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) และได้เชิญ ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักง่านเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 มาเป็น ประธานในพิธีเปิด ในวันที่ 22 มกราคม 2561

"รูปภาพเพิ่มเติม"

 

IMAGE
คว้าอันดับ 1
วันจันทร์, 26 พฤศจิกายน 2561
อ่าน:165

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน