ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล

นางนิตยา  วรนุช  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ทางโรงเรียนได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล

เพื่อพูดคุยทำความเข้าใจในการจัดการศึกษาในปีที่ผ่านมา และรับฟังข้อคิดเห็นผู้ปกครองเพื่อนำแนวคิดไปจัด

การศึกษาในปีการศึกษา2561 ต่อไป

 

              <รูปภาพเพิ่มเติม>

 

IMAGE
คว้าอันดับ 1
วันจันทร์, 26 พฤศจิกายน 2561
อ่าน:165

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน