ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล

นางนิตยา  วรนุช  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ทางโรงเรียนได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล

เพื่อพูดคุยทำความเข้าใจในการจัดการศึกษาในปีที่ผ่านมา และรับฟังข้อคิดเห็นผู้ปกครองเพื่อนำแนวคิดไปจัด

การศึกษาในปีการศึกษา2561 ต่อไป

 

              <รูปภาพเพิ่มเติม>

 

IMAGE
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนปิดภาคเรียน
วันอาทิตย์, 01 เมษายน 2561
อ่าน:127
IMAGE
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล
วันศุกร์, 16 มีนาคม 2561
อ่าน:163
IMAGE
โรงเรียนบ้านส้านร่วมงานฉลองวัดดอนสถาน
วันพฤหัสบดี, 08 มีนาคม 2561
อ่าน:240
IMAGE
ค่ายวิชาการการ O-NET
วันพุธ, 24 มกราคม 2561
อ่าน:317
IMAGE
กิจกรรมตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2561
วันจันทร์, 01 มกราคม 2561
อ่าน:303

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน