กิจกรรมโครงการเปิดโลกกว้างสร้างประสบการณ์

  "โครงการเปิดโลกกว้างสร้างประสบการณ์" วันที่ 19-20 เดือน มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 28 คน ไปทัศนศึกษาตามโครงการเปิดโลกกว้างสร้างประสบการณ์ ที่จังหวัดเชียงใหม่

 

                                         <<รูปภาพทัศนศึกษา>>

IMAGE
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561
วันศุกร์, 15 มิถุนายน 2561
อ่าน:222
IMAGE
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนปิดภาคเรียน
วันอาทิตย์, 01 เมษายน 2561
อ่าน:252
IMAGE
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล
วันศุกร์, 16 มีนาคม 2561
อ่าน:265

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน