กิจกรรมโครงการเปิดโลกกว้างสร้างประสบการณ์

  "โครงการเปิดโลกกว้างสร้างประสบการณ์" วันที่ 19-20 เดือน มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 28 คน ไปทัศนศึกษาตามโครงการเปิดโลกกว้างสร้างประสบการณ์ ที่จังหวัดเชียงใหม่

 

                                         <<รูปภาพทัศนศึกษา>>

IMAGE
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนปิดภาคเรียน
วันอาทิตย์, 01 เมษายน 2561
อ่าน:127
IMAGE
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล
วันศุกร์, 16 มีนาคม 2561
อ่าน:163
IMAGE
โรงเรียนบ้านส้านร่วมงานฉลองวัดดอนสถาน
วันพฤหัสบดี, 08 มีนาคม 2561
อ่าน:240
IMAGE
ค่ายวิชาการการ O-NET
วันพุธ, 24 มกราคม 2561
อ่าน:317
IMAGE
กิจกรรมตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2561
วันจันทร์, 01 มกราคม 2561
อ่าน:303

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน