ประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนปิดภาคเรียน

วันจันทร์ ที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

โดยนางนิตยา  วรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ครั้งที่ 2/2560 เพื่อรายงานผลการจัดการเรียนฯในปีที่ผ่านมา และแจ้งนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ในปีการศึกษา 2561

 

                            <<รูปภาพประชุมผู้ปกครอง>>

IMAGE
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนปิดภาคเรียน
วันอาทิตย์, 01 เมษายน 2561
อ่าน:127
IMAGE
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล
วันศุกร์, 16 มีนาคม 2561
อ่าน:162
IMAGE
โรงเรียนบ้านส้านร่วมงานฉลองวัดดอนสถาน
วันพฤหัสบดี, 08 มีนาคม 2561
อ่าน:240
IMAGE
ค่ายวิชาการการ O-NET
วันพุธ, 24 มกราคม 2561
อ่าน:317
IMAGE
กิจกรรมตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2561
วันจันทร์, 01 มกราคม 2561
อ่าน:303

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน