พลเอกธีระวัฒน์ บุณยะประดับ พร้อมคณะ กรรมมาธิการ สังคม เยาวชนฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 29 เมษายน 2561 พลเอกธีระวัฒน์  บุณยะประดับ กรรมมาธิการ สังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมคณะเดินทางมาพบปะ ผู้อำนวยการนิตยา  วรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

ผู้ได้รับรางวัล "บุคคลดีเด่นผู้ทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม"

 

                            <<รูปภาพเพิ่มเติม>>

 

IMAGE
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนปิดภาคเรียน
วันอาทิตย์, 01 เมษายน 2561
อ่าน:127
IMAGE
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล
วันศุกร์, 16 มีนาคม 2561
อ่าน:163
IMAGE
โรงเรียนบ้านส้านร่วมงานฉลองวัดดอนสถาน
วันพฤหัสบดี, 08 มีนาคม 2561
อ่าน:240
IMAGE
ค่ายวิชาการการ O-NET
วันพุธ, 24 มกราคม 2561
อ่าน:317
IMAGE
กิจกรรมตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2561
วันจันทร์, 01 มกราคม 2561
อ่าน:303

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน