พลเอกธีระวัฒน์ บุณยะประดับ พร้อมคณะ กรรมมาธิการ สังคม เยาวชนฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 29 เมษายน 2561 พลเอกธีระวัฒน์  บุณยะประดับ กรรมมาธิการ สังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมคณะเดินทางมาพบปะ ผู้อำนวยการนิตยา  วรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

ผู้ได้รับรางวัล "บุคคลดีเด่นผู้ทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม"

 

                            <<รูปภาพเพิ่มเติม>>

 

IMAGE
กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
วันอังคาร, 26 กุมภาพันธ์ 2562
อ่าน:250
IMAGE
กิจกรรมเปิดโลกกว้าง สร้างประสบการณ์
วันจันทร์, 25 กุมภาพันธ์ 2562
อ่าน:241
IMAGE
ได้รองชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ
วันศุกร์, 18 มกราคม 2562
อ่าน:240
IMAGE
คว้าอันดับ 1
วันจันทร์, 26 พฤศจิกายน 2561
อ่าน:345

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน