โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมนักเรียน

วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรียน

โดยมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 เข้าร่วมการอบรม

โดยได้รับเกียรติจากท่านศึกษานิเทศก์  นายมานพ ตรัยตากุล   ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต2 มาเป็นประธานในพิธีเปิด

 

 

 

 

<<รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>

 

IMAGE
ได้รองชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ
วันศุกร์, 18 มกราคม 2562
อ่าน:90
IMAGE
คว้าอันดับ 1
วันจันทร์, 26 พฤศจิกายน 2561
อ่าน:206

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน