โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมนักเรียน

วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรียน

โดยมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 เข้าร่วมการอบรม

โดยได้รับเกียรติจากท่านศึกษานิเทศก์  นายมานพ ตรัยตากุล   ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต2 มาเป็นประธานในพิธีเปิด

 

 

 

 

<<รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>

 

IMAGE
กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
วันอังคาร, 26 กุมภาพันธ์ 2562
อ่าน:250
IMAGE
กิจกรรมเปิดโลกกว้าง สร้างประสบการณ์
วันจันทร์, 25 กุมภาพันธ์ 2562
อ่าน:241
IMAGE
ได้รองชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ
วันศุกร์, 18 มกราคม 2562
อ่าน:240
IMAGE
คว้าอันดับ 1
วันจันทร์, 26 พฤศจิกายน 2561
อ่าน:345

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน