28 กันยายน 2561 งานเกษียณ ครูวิชิต ครูประไพ ครูเกวลิน

28 กันยายน 2561 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)จัดงานเกษียณอายุราชการให้กับ

ครูวิชิต  เกษรมาลา  ครูประไพ  กะรัตน์  และครูเกวลิน  ทองอยู่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<<รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>

 

 

 

IMAGE
กิจกรรมวันสุนทรภู่2562
วันพุธ, 26 มิถุนายน 2562
อ่าน:444
IMAGE
กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
วันอังคาร, 26 กุมภาพันธ์ 2562
อ่าน:556
IMAGE
กิจกรรมเปิดโลกกว้าง สร้างประสบการณ์
วันจันทร์, 25 กุมภาพันธ์ 2562
อ่าน:505
IMAGE
ได้รองชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ
วันศุกร์, 18 มกราคม 2562
อ่าน:373
IMAGE
คว้าอันดับ 1
วันจันทร์, 26 พฤศจิกายน 2561
อ่าน:455

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน