28 กันยายน 2561 งานเกษียณ ครูวิชิต ครูประไพ ครูเกวลิน

28 กันยายน 2561 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)จัดงานเกษียณอายุราชการให้กับ

ครูวิชิต  เกษรมาลา  ครูประไพ  กะรัตน์  และครูเกวลิน  ทองอยู่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<<รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>

 

 

 

IMAGE
28-29 พฤศจิกายน 2562 กีฬาสีโรงเรียน
วันเสาร์, 30 พฤศจิกายน 2562
อ่าน:398
IMAGE
กิจกรรมวันสุนทรภู่2562
วันพุธ, 26 มิถุนายน 2562
อ่าน:1037
IMAGE
กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
วันอังคาร, 26 กุมภาพันธ์ 2562
อ่าน:970
IMAGE
กิจกรรมเปิดโลกกว้าง สร้างประสบการณ์
วันจันทร์, 25 กุมภาพันธ์ 2562
อ่าน:895

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน