28 กันยายน 2561 งานเกษียณ ครูวิชิต ครูประไพ ครูเกวลิน

28 กันยายน 2561 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)จัดงานเกษียณอายุราชการให้กับ

ครูวิชิต  เกษรมาลา  ครูประไพ  กะรัตน์  และครูเกวลิน  ทองอยู่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<<รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>

 

 

 

IMAGE
ได้รองชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ
วันศุกร์, 18 มกราคม 2562
อ่าน:90
IMAGE
คว้าอันดับ 1
วันจันทร์, 26 พฤศจิกายน 2561
อ่าน:206

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน