วันที่ 13-15 ตุลาคม 2561 คณะครูโรงเรียนบ้านส้านพาครูเกษียณฯเที่ยวเมืองมรดกโลกเมืองหลวงพระบาง

วันที่ 13-15 ตุลาคม 2561 คณะครูโรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

พาครูเกษียณฯเที่ยวเมืองมรดกโลกเมืองหลวงพระบาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGE
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561
วันศุกร์, 15 มิถุนายน 2561
อ่าน:362

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน