วันที่ 13-15 ตุลาคม 2561 คณะครูโรงเรียนบ้านส้านพาครูเกษียณฯเที่ยวเมืองมรดกโลกเมืองหลวงพระบาง

วันที่ 13-15 ตุลาคม 2561 คณะครูโรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

พาครูเกษียณฯเที่ยวเมืองมรดกโลกเมืองหลวงพระบาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGE
คว้าอันดับ 1
วันจันทร์, 26 พฤศจิกายน 2561
อ่าน:165

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน