วันที่ 13-15 ตุลาคม 2561 คณะครูโรงเรียนบ้านส้านพาครูเกษียณฯเที่ยวเมืองมรดกโลกเมืองหลวงพระบาง

วันที่ 13-15 ตุลาคม 2561 คณะครูโรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

พาครูเกษียณฯเที่ยวเมืองมรดกโลกเมืองหลวงพระบาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGE
กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
วันอังคาร, 26 กุมภาพันธ์ 2562
อ่าน:447
IMAGE
กิจกรรมเปิดโลกกว้าง สร้างประสบการณ์
วันจันทร์, 25 กุมภาพันธ์ 2562
อ่าน:415
IMAGE
ได้รองชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ
วันศุกร์, 18 มกราคม 2562
อ่าน:311
IMAGE
คว้าอันดับ 1
วันจันทร์, 26 พฤศจิกายน 2561
อ่าน:408

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน