๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ กลุ่มโรงเรียนสถานพร้อมด้วยองค์กรท้องถิ่นตำบลสถาน จัดกิจกรรมวันปิยมหาราช

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ กลุ่มโรงเรียนสถานพร้อมด้วยองค์กรท้องถิ่นตำบลสถาน

จัดกิจกรรมวันปิยมหาราช

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<<รูปกิจกรรมเพิ่มเติม>>

 

 

IMAGE
28-29 พฤศจิกายน 2562 กีฬาสีโรงเรียน
วันเสาร์, 30 พฤศจิกายน 2562
อ่าน:155
IMAGE
กิจกรรมวันสุนทรภู่2562
วันพุธ, 26 มิถุนายน 2562
อ่าน:925
IMAGE
กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
วันอังคาร, 26 กุมภาพันธ์ 2562
อ่าน:854
IMAGE
กิจกรรมเปิดโลกกว้าง สร้างประสบการณ์
วันจันทร์, 25 กุมภาพันธ์ 2562
อ่าน:795
IMAGE
ได้รองชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ
วันศุกร์, 18 มกราคม 2562
อ่าน:576
IMAGE
คว้าอันดับ 1
วันจันทร์, 26 พฤศจิกายน 2561
อ่าน:659

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน