ได้รองชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 5 - 6 มกราคม 2562 โดยคณะครูโรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน รายการแม็กซพลอยส์ ครอสเวิร์ด เอแมท
คำคม และซูโดกุ ของสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทย

ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่ แอร์พอร์ต ระดับภาคเหนือ
ผลการแข่งขัน เด็กหญิงกุลปรียา ลำทา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันปริศนาอักษรไขว้ ระดับประถมศึกษา ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับ
รางวัล และขอเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

25620115_190118_0004.jpg

25620115_190118_0012.jpg

25620115_190118_0008.jpg

25620115_190118_0017.jpg