กิจกรรมเปิดโลกกว้าง สร้างประสบการณ์

22- 24 กุมภาพันธ์ 2562

โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)จัดกิจกรรมเปิดโลกกว้าง สร้างประสบการณ์

โดยพานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6และมัธยมศึกษาปีที่3 ทัศนศึกษา จังหวัดลำปาง และ จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

 

<<รูปกิจกรรมเพิ่มเติม>>

 

 

IMAGE
กิจกรรมวันสุนทรภู่2562
วันพุธ, 26 มิถุนายน 2562
อ่าน:802
IMAGE
กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
วันอังคาร, 26 กุมภาพันธ์ 2562
อ่าน:762
IMAGE
กิจกรรมเปิดโลกกว้าง สร้างประสบการณ์
วันจันทร์, 25 กุมภาพันธ์ 2562
อ่าน:709
IMAGE
ได้รองชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ
วันศุกร์, 18 มกราคม 2562
อ่าน:502
IMAGE
คว้าอันดับ 1
วันจันทร์, 26 พฤศจิกายน 2561
อ่าน:583

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน