กิจกรรมเปิดโลกกว้าง สร้างประสบการณ์

22- 24 กุมภาพันธ์ 2562

โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)จัดกิจกรรมเปิดโลกกว้าง สร้างประสบการณ์

โดยพานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6และมัธยมศึกษาปีที่3 ทัศนศึกษา จังหวัดลำปาง และ จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

 

<<รูปกิจกรรมเพิ่มเติม>>

 

 

IMAGE
งานมุทิตาจิต2563
วันพฤหัสบดี, 01 ตุลาคม 2563
อ่าน:79
IMAGE
บรรยากาศเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียน
วันพุธ, 01 กรกฎาคม 2563
อ่าน:333
IMAGE
28-29 พฤศจิกายน 2562 กีฬาสีโรงเรียน
วันเสาร์, 30 พฤศจิกายน 2562
อ่าน:731

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน