กิจกรรมเปิดโลกกว้าง สร้างประสบการณ์

22- 24 กุมภาพันธ์ 2562

โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)จัดกิจกรรมเปิดโลกกว้าง สร้างประสบการณ์

โดยพานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6และมัธยมศึกษาปีที่3 ทัศนศึกษา จังหวัดลำปาง และ จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

 

<<รูปกิจกรรมเพิ่มเติม>>

 

 

IMAGE
28-29 พฤศจิกายน 2562 กีฬาสีโรงเรียน
วันเสาร์, 30 พฤศจิกายน 2562
อ่าน:558
IMAGE
กิจกรรมวันสุนทรภู่2562
วันพุธ, 26 มิถุนายน 2562
อ่าน:1243

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน