กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ

กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) จัดกิจกรรมการและทางไกลของลูกเสือโรงเรียนบ้านส้าน
ตั้งแต่ชั้น ประถมศึกษาปีที่1 - 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ระยะทาง 4 กิโลเมตร และเมื่อวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมลูกเสือกลุ่มโรงเรียนปัว 3 เข้าค่ายพักแรม ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 325

อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ลูกเสือต้องผ่านการทดสอบทักษะและความรู้ในแต่ละฐานเพื่อเป็นการฝึกและสร้างประสบการณ์

ให้นักเรียนมีสมรรถนะ ทั้ง 5 ด้านจำเป็นสำหรับผู้เรียน

>>คลิกดูภาพทั้งหมด<<

143947

143948

143949

143951

IMAGE
กิจกรรมวันสุนทรภู่2562
วันพุธ, 26 มิถุนายน 2562
อ่าน:803
IMAGE
กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
วันอังคาร, 26 กุมภาพันธ์ 2562
อ่าน:763
IMAGE
กิจกรรมเปิดโลกกว้าง สร้างประสบการณ์
วันจันทร์, 25 กุมภาพันธ์ 2562
อ่าน:709
IMAGE
ได้รองชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ
วันศุกร์, 18 มกราคม 2562
อ่าน:502
IMAGE
คว้าอันดับ 1
วันจันทร์, 26 พฤศจิกายน 2561
อ่าน:583

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน