โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562

โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

 

 

 

 

<<รูปกิจกรรมไหว้ครูเพิ่มเติม>>