กิจกรรมวันสุนทรภู่2562

 

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่

 

 

<<รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>