12 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านส้านฯจัดกิจกรรมวันแม่

12 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)จัดกิจกรรมวันแม่

 

 

 

 

 

 

<<รูปกิจกรรมเพิ่มเติม>>

 

ลิงค์ภาพและกิจกรรมจากFacebook>>  https://www.facebook.com/bansanschool.NAN2