28-29 พฤศจิกายน 2562 กีฬาสีโรงเรียน

28-29 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนบ้านส้านฯจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีโรงเรียน

 

 

 

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมเพจ FACEBOOK ของโรงเรียนครับ

 

https://www.facebook.com/bansanschool.NAN2/