ค่ายวิชาการรักการอ่าน สืบสานความเป็นไทย

วันที่ 2-3 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563

โรงเรียนบ้านส้านฯจัดค่ายวิชาการรักการอ่าน สืบสานความเป็นไทย

 

 

ดูรายรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook ของโรงเรียน

https://www.facebook.com/bansanschool.NAN2/