เขตพื้นที่ออกติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์

 

 

เขตพื้นที่ออกติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ RT , NT , O-NET

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

 

 

ดูรายรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook ของโรงเรียน

https://www.facebook.com/bansanschool.NAN2/