ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) 2563

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
ปีการศึกษา 2563

 

 

 

ดูรายรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook ของโรงเรียน

https://www.facebook.com/bansanschool.NAN2/