ac8 06N. ขบวนแห่  syn:(
ac9 06series)(chain)(catana) N. การเดินแถว relate:{การเดินแถวเพื่อรับการตรวจพล}{การเดินขบวน} syn:(procession)(march)(spectacle) VT. เดินขบวน relate:{เดินพาเหรด}{เดินแห่} VT. เดินอวด
IMAGE
28-29 พฤศจิกายน 2562 กีฬาสีโรงเรียน
วันเสาร์, 30 พฤศจิกายน 2562
อ่าน:154
IMAGE
กิจกรรมวันสุนทรภู่2562
วันพุธ, 26 มิถุนายน 2562
อ่าน:924
IMAGE
กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
วันอังคาร, 26 กุมภาพันธ์ 2562
อ่าน:853
IMAGE
กิจกรรมเปิดโลกกว้าง สร้างประสบการณ์
วันจันทร์, 25 กุมภาพันธ์ 2562
อ่าน:794
IMAGE
ได้รองชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ
วันศุกร์, 18 มกราคม 2562
อ่าน:575
IMAGE
คว้าอันดับ 1
วันจันทร์, 26 พฤศจิกายน 2561
อ่าน:658

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน