พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

เนื่องวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 

 

 

 

ดูรายรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook ของโรงเรียน

https://www.facebook.com/bansanschool.NAN2/