อบรมโครงการ 3 นาที 15 เมตร

เนื่องดยทางดรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฏร์รังสรรคื)ได้จัดกิจกรรม 3 นาที 15 เมตร ขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการว่ายน้ำ

11

IMAGE
กิจกรรมวันสุนทรภู่2562
วันพุธ, 26 มิถุนายน 2562
อ่าน:802
IMAGE
กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
วันอังคาร, 26 กุมภาพันธ์ 2562
อ่าน:762
IMAGE
กิจกรรมเปิดโลกกว้าง สร้างประสบการณ์
วันจันทร์, 25 กุมภาพันธ์ 2562
อ่าน:708
IMAGE
ได้รองชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ
วันศุกร์, 18 มกราคม 2562
อ่าน:502
IMAGE
คว้าอันดับ 1
วันจันทร์, 26 พฤศจิกายน 2561
อ่าน:583

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน