อบรมโครงการ 3 นาที 15 เมตร

เนื่องดยทางดรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฏร์รังสรรคื)ได้จัดกิจกรรม 3 นาที 15 เมตร ขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการว่ายน้ำ

11

IMAGE
บรรยากาศเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียน
วันพุธ, 01 กรกฎาคม 2563
อ่าน:108
IMAGE
28-29 พฤศจิกายน 2562 กีฬาสีโรงเรียน
วันเสาร์, 30 พฤศจิกายน 2562
อ่าน:559
IMAGE
กิจกรรมวันสุนทรภู่2562
วันพุธ, 26 มิถุนายน 2562
อ่าน:1244

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน