การประชุมใหญ่สามัญประจำปี เครือข่ายโรงเรียนปัว 3และการอบรมเชิงปฏิบัติการเคนิคการสอนแบบ BBL

ด้วยทางโรงเรียนกลุ่มปัว 3 ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี เครือข่ายโรงเรียนปัว 3 และการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนแบบ BBl ปีการศึกษา 2558 ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพปัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ และเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการทางสมอง ด้วยกิจกรรม BBl

 

IMG 4953

 

1111111111

 

IMG 4955

 

IMG 495811

 

IMG 4948

 

IMG 111

 

 

IMAGE
กิจกรรมวันสุนทรภู่2562
วันพุธ, 26 มิถุนายน 2562
อ่าน:802
IMAGE
กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
วันอังคาร, 26 กุมภาพันธ์ 2562
อ่าน:762
IMAGE
กิจกรรมเปิดโลกกว้าง สร้างประสบการณ์
วันจันทร์, 25 กุมภาพันธ์ 2562
อ่าน:708
IMAGE
ได้รองชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ
วันศุกร์, 18 มกราคม 2562
อ่าน:502
IMAGE
คว้าอันดับ 1
วันจันทร์, 26 พฤศจิกายน 2561
อ่าน:583

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน