การประชุมใหญ่สามัญประจำปี เครือข่ายโรงเรียนปัว 3และการอบรมเชิงปฏิบัติการเคนิคการสอนแบบ BBL

ด้วยทางโรงเรียนกลุ่มปัว 3 ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี เครือข่ายโรงเรียนปัว 3 และการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนแบบ BBl ปีการศึกษา 2558 ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพปัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ และเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการทางสมอง ด้วยกิจกรรม BBl

 

IMG 4953

 

1111111111

 

IMG 4955

 

IMG 495811

 

IMG 4948

 

IMG 111

 

 

IMAGE
บรรยากาศเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียน
วันพุธ, 01 กรกฎาคม 2563
อ่าน:108
IMAGE
28-29 พฤศจิกายน 2562 กีฬาสีโรงเรียน
วันเสาร์, 30 พฤศจิกายน 2562
อ่าน:559
IMAGE
กิจกรรมวันสุนทรภู่2562
วันพุธ, 26 มิถุนายน 2562
อ่าน:1244

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน