วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ ๒๕๕๘

มะลิหอมน้อมวางข้างข้างตัก        กรุ่นกลิ่น “รัก” บริสุทธิ์ผุดผ่องใส
      แทนทุกคำทุกถ้อยร้อยจากใจ       เป็นมาลัย “กราบแม่” พร้อมน้อมบูชา
 
โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฏร์รังสรรค์)ได้จัดกิจกรรมวันแม่ในวันที่๑๒สิงหาคมพ.ศ๒๕๕๘เนื่องจากตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและเพื่อให้ลูกๆได้ระลึกถึงพระคุณของแม่
1
 
2
 
 
3
 
 
4
 
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9 
 
10
 
11
 
 
12
 
 
13
 
14
 
 
15
 
 
16 
 
 
17
 
 
18
 
 
 
IMAGE
28-29 พฤศจิกายน 2562 กีฬาสีโรงเรียน
วันเสาร์, 30 พฤศจิกายน 2562
อ่าน:154
IMAGE
กิจกรรมวันสุนทรภู่2562
วันพุธ, 26 มิถุนายน 2562
อ่าน:925
IMAGE
กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
วันอังคาร, 26 กุมภาพันธ์ 2562
อ่าน:854
IMAGE
กิจกรรมเปิดโลกกว้าง สร้างประสบการณ์
วันจันทร์, 25 กุมภาพันธ์ 2562
อ่าน:795
IMAGE
ได้รองชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ
วันศุกร์, 18 มกราคม 2562
อ่าน:575
IMAGE
คว้าอันดับ 1
วันจันทร์, 26 พฤศจิกายน 2561
อ่าน:658

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน