การอบรม "การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ "

     นายเฉลิมชัย  แสงภู่วงษ์ ผู้อำนวยการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นน้ำเขต 13 แพร่ เป็นประธานเปิดการอบรม

"การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ 2558  ณ หอประชุม

โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์ ) 

     ตามหลักสูตรการอบรมได้จัดอบรมในวันที่ 15 -16 สิงหาคม พ.ศ 2558  มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 100 คน โดยผู้เข้าร่วมอบรมเป็นนักเรียน , คณะครู , ประชาชน ในตำบลสถาน

 

 1

2

3

4

5

6

7

ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก 

9

10

11

12

 

IMAGE
28-29 พฤศจิกายน 2562 กีฬาสีโรงเรียน
วันเสาร์, 30 พฤศจิกายน 2562
อ่าน:154
IMAGE
กิจกรรมวันสุนทรภู่2562
วันพุธ, 26 มิถุนายน 2562
อ่าน:924
IMAGE
กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
วันอังคาร, 26 กุมภาพันธ์ 2562
อ่าน:853
IMAGE
กิจกรรมเปิดโลกกว้าง สร้างประสบการณ์
วันจันทร์, 25 กุมภาพันธ์ 2562
อ่าน:795
IMAGE
ได้รองชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ
วันศุกร์, 18 มกราคม 2562
อ่าน:575
IMAGE
คว้าอันดับ 1
วันจันทร์, 26 พฤศจิกายน 2561
อ่าน:658

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน