เผยแพร่งานวิจัย "รายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบซิบปา ( CIPPA Model )"

 

บทคัดย่อ เรื่อง "รายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบซิบปา ( CIPPA Model )โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน และการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5"

ผู้ศึกษา  นางพัํฒนา   เหล็งจุ้ย

 

<<อ่านบทคัดย่อ>>

IMAGE
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงมณียา ทนะวัง
วันอาทิตย์, 25 มีนาคม 2561
อ่าน:246
IMAGE
พรบ. ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540
วันพฤหัสบดี, 14 กันยายน 2560
อ่าน:625
IMAGE
สรุปผลการแข่งขันส้านคัพ ครั้งที่ 2
วันศุกร์, 28 ตุลาคม 2559
อ่าน:685

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน