เผยแพร่งานวิจัย "รายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบซิบปา ( CIPPA Model )"

 

บทคัดย่อ เรื่อง "รายงานผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบซิบปา ( CIPPA Model )โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน และการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5"

ผู้ศึกษา  นางพัํฒนา   เหล็งจุ้ย

 

<<อ่านบทคัดย่อ>>

IMAGE
รื้อถอนอาคารไม้
วันอังคาร, 26 กุมภาพันธ์ 2562
อ่าน:74
IMAGE
"ความทรงจำ จากอดีต สู่ปัจจุบัน"
วันอังคาร, 20 พฤศจิกายน 2561
อ่าน:211
IMAGE
จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 /2561
วันอังคาร, 20 พฤศจิกายน 2561
อ่าน:222

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน