รวมภาพและวีดีโอน้ำท่วมโรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

155742.jpg

 วิดิโอเพิ่มเติม 

 

 

 เหตุการณ์น้ำท่วมโรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 17 กรกฎาคม 2560 และการช่วยเหลือจาก    หน่วยงานต่างๆ ทางโรงเรียนเรียนบ้านส้านฯ ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่โรงเรียนได้รับ      การอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ

IMAGE
รื้อถอนอาคารไม้
วันอังคาร, 26 กุมภาพันธ์ 2562
อ่าน:74
IMAGE
"ความทรงจำ จากอดีต สู่ปัจจุบัน"
วันอังคาร, 20 พฤศจิกายน 2561
อ่าน:211
IMAGE
จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 /2561
วันอังคาร, 20 พฤศจิกายน 2561
อ่าน:223

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน