ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงมณียา ทนะวัง

 

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงมณียา  ทนะวัง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 

ที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 ในวิชาคณิตศาสตร์ ในการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2560

 

IMAGE
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงมณียา ทนะวัง
วันอาทิตย์, 25 มีนาคม 2561
อ่าน:247
IMAGE
พรบ. ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540
วันพฤหัสบดี, 14 กันยายน 2560
อ่าน:626
IMAGE
สรุปผลการแข่งขันส้านคัพ ครั้งที่ 2
วันศุกร์, 28 ตุลาคม 2559
อ่าน:686

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน