ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงมณียา ทนะวัง

 

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงมณียา  ทนะวัง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 

ที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 ในวิชาคณิตศาสตร์ ในการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2560

 

IMAGE
"ความทรงจำ จากอดีต สู่ปัจจุบัน"
วันอังคาร, 20 พฤศจิกายน 2561
อ่าน:131
IMAGE
จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 /2561
วันอังคาร, 20 พฤศจิกายน 2561
อ่าน:138
IMAGE
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงมณียา ทนะวัง
วันอาทิตย์, 25 มีนาคม 2561
อ่าน:364

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน