จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 /2561

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนบ้านส้าน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) นำโดยนางนิตยา วรนุช คณะครู และ บุคลากรทางการศึกษา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2561
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษาของภาคเรียนที่ 1/2561และปรึกษา หารือ พิจารณาร่วมกัน เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2561 เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์

101229

IMG 5281

IMG 5292

IMG 5311

IMG 5313

IMG 5325

IMAGE
"ความทรงจำ จากอดีต สู่ปัจจุบัน"
วันอังคาร, 20 พฤศจิกายน 2561
อ่าน:92
IMAGE
จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 /2561
วันอังคาร, 20 พฤศจิกายน 2561
อ่าน:107
IMAGE
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงมณียา ทนะวัง
วันอาทิตย์, 25 มีนาคม 2561
อ่าน:328
IMAGE
พรบ. ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540
วันพฤหัสบดี, 14 กันยายน 2560
อ่าน:744

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน