"ความทรงจำ จากอดีต สู่ปัจจุบัน"

ย้อนไปเมื่อครั้นประมาณ 40 ปี ที่แล้ว ถ้าพูดถึงโรงเรียน สิ่งที่ต้องคิดถึงคงเป็นรูปใบหน้าครูประจำชั้นที่เคยสอน ห้องเรียนอาคารไม้ที่เคยเรียน และความสนุกที่ได้วิ่งเล่นบนอาคารเรียนกับเพื่อน

นับเป็นอีกมุมสนุกสนานหนึ่งที่ยังอยู่ในความทรงจำ ซึ่งในปัจจุบันก็คงแทบไม่หลงเหลือให้เห็นมากนัก เพราะเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
โรงเรียนบ้านส้าน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) ก็เป็นหนึ่ง ในหลายโรงที่ได้รับคำสั่งจากทางการให้จำหน่ายและรื้อถอนอาคารไม้หลังเก่า (หรือ ที่เรียก อาคาร สปช.) เพื่อสร้างอาคารหลังใหม่ที่มีความทันสมัยทั้งภายในและภายนอกและรองรับ
แผ่นดินไหว สำหรับโรงเรียนบ้านส้าน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) นั้นได้รับมอบอาคารหลังใหม่ คือ อาคารเรียน 105ล/85(ข) มีขนาด 4 ห้องเรียน ยกสูง จำนวน 2 หลัง ภายในห้องเรียนหนึ่งห้อง มีขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร
และช่วงนี้ยังอยู่ในขั้นตอนแรกของกระบวนการ และคาดว่าจะทำการรื้อถอน ในระยะเวลาอันใกล้นี้

103590

103591

103593

103592

103594

103598

 

IMAGE
รื้อถอนอาคารไม้
วันอังคาร, 26 กุมภาพันธ์ 2562
อ่าน:171
IMAGE
"ความทรงจำ จากอดีต สู่ปัจจุบัน"
วันอังคาร, 20 พฤศจิกายน 2561
อ่าน:292
IMAGE
จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 /2561
วันอังคาร, 20 พฤศจิกายน 2561
อ่าน:294

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน