ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 105 ล/58(ข) ต้านแผ่นดินไหว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 105 ล/58(ข) ต้านแผ่นดินไหว

4 ห้องเรียน จำนวน 2 หลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ของร.ร.บ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 

 

 

000bn001_001.jpg

 

 

IMAGE
รื้อถอนอาคารไม้
วันอังคาร, 26 กุมภาพันธ์ 2562
อ่าน:171
IMAGE
"ความทรงจำ จากอดีต สู่ปัจจุบัน"
วันอังคาร, 20 พฤศจิกายน 2561
อ่าน:291
IMAGE
จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 /2561
วันอังคาร, 20 พฤศจิกายน 2561
อ่าน:294

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน