28-29 พฤศจิกายน 2562 เชิญชมการแข่งขันกีฬาสี

28-29 พฤศจิกายน 2562 เชิญชมการแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียน

วันที่ 28 แข่งขันกรีฑา สถานที่สนามกีฬาบ้านดอนสถาน

วันที่ 29 แข่งขันว่ายน้ำ สถานที่สระว่ายน้ำของโรงเรียน

แจ้งเปลี่ยนแปลงจากกำหนดการเดิม