มาตรการป้องกันการติดเชื้อCovid-19

มาตรการป้องกันการติดเชื้อCovid-19

>>>ทางโรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) ได้มีความตระหนักถึงเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า จึงได้ออกมาตรการ 8 ข้อ ประชาสัมพันธ์ ให้นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีแนวทางในการปฎิบัติเบื้องต้น เพื่อหลีกเลียงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

ดูรายรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook ของโรงเรียน

https://www.facebook.com/bansanschool.NAN2/

 

IMAGE
ประกาศโรงเรียนบ้านส้านฯ
วันจันทร์, 20 กรกฎาคม 2563
อ่าน:117
IMAGE
กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
วันจันทร์, 29 มิถุนายน 2563
อ่าน:118
IMAGE
ประกาศการรับเอกสารขอย้าย
วันศุกร์, 27 มีนาคม 2563
อ่าน:183
IMAGE
มาตรการป้องกันการติดเชื้อCovid-19
วันอังคาร, 03 มีนาคม 2563
อ่าน:215
IMAGE
28-29 พฤศจิกายน 2562 เชิญชมการแข่งขันกีฬาสี
วันอาทิตย์, 10 พฤศจิกายน 2562
อ่าน:363
IMAGE
งานเกษียณ ครูสมศักดิ์ พรหมรักษ์
วันพุธ, 18 กันยายน 2562
อ่าน:414

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน