ประกาศโรงเรียนบ้านส้านฯ

ประกาศโรงเรียนบ้านส้านฯ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธรับการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง

ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ