โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)รับสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน(USO NET)

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)รับสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน(USO  NET)

 

ดูรายรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook ของโรงเรียน

https://www.facebook.com/bansanschool.NAN2/