โรงเรียนบ้านส้านฯประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน(USO NET)

โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน(USO  NET)