9-16 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ้านส้านฯจัดแข่งขัน "ฟุตซอลส้านคัพครั้งที่3"

9-16 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ้านส้านฯจัดแข่งขัน "ฟุตซอลส้านคัพครั้งที่3"

โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันระดับขยายโอกาสฯ ม.1-ม.3 จำนวน  7  โรงเรียน

1.รร.บ้านส้าน 2.รร.จตุราษฎร์ศึกษา 3.รร.สกาดพัฒนา 4.รร.ศรีสระวงค์

5.รร.ชุมชนศิลาแลง 6.รร.ภูคาวิทยาคม 7.รร.ไตรราษฎร์สามัคคี

 

โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันระดับประถมศึกษาจำนวน  4  โรงเรียน

1.รร.บ้านส้าน 2.รร.จตุราษฎร์ศึกษา 3.รร.ไตรประชาวิทยา 4.รร.สหราษฎร์ศึกษา

 

 

 

IMAGE
โรงเรียนบ้านส้านฯประกาศหยุดเรียน
วันอังคาร, 15 มิถุนายน 2564
อ่าน:33
IMAGE
โรงเรียนบ้านส้านฯประกาศหยุดเรียน
วันอังคาร, 15 มิถุนายน 2564
อ่าน:26
IMAGE
โรงเรียนบ้านส้านฯประกาศหยุดเรียน
วันอังคาร, 15 มิถุนายน 2564
อ่าน:34
IMAGE
โรงเรียนบ้านส้านฯประกาศหยุดเรียน
วันอังคาร, 15 มิถุนายน 2564
อ่าน:36
IMAGE
โรงเรียนบ้านส้านฯประกาศหยุดเรียน
วันอังคาร, 15 มิถุนายน 2564
อ่าน:29
IMAGE
โรงเรียนบ้านส้านฯรับสมัครครูภาษาอังกฤษ
วันพฤหัสบดี, 10 มิถุนายน 2564
อ่าน:43
IMAGE
กำหนดการรับนักเรียนปีการศึกษา2564
วันศุกร์, 19 มีนาคม 2564
อ่าน:103

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน