นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ (ทุ่งสีทอง)

18762598_1381011535326570_810645203_n.jpg        18763430_149201948955234_1353880419_n.jpg  
นางสาวสุวรรณา  แปงอุด                  นางสาวปริยกร  เสารางทอย
วิชาเอกปฐมวัย                            วิชาเอกสังคมศึกษา