5174

นางสาวนันทรัตน์  สมมุติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ติดต่อโรงเรียน

 

โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) เป็โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาประจำตำบล

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

ตั้งอยู่ 166 บ้านส้านหมู่13 ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55120

โทรศัพท์ 054-688484โทรสาร 054 -688484

E-mail  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website : www.bansanschool.net

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน