ผู้เขียนข่าว

นกเขียนข่าว

นกเขียนข่าว เจ้าของเว็บไซต์ปัวดอทคอม
การศึกษาปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตล้านนาน่าน
รับทำเว็บไซต์ทั่วไทย สอนฟรีถึงสถานที่  โทร.087-176 5639  ดูผลงานของเราได้ที่  www.puadotcom.com
"วิชาความรู้ที่ท่านมี หากท่านเก็บไว้คนเดียว ไม่เผยแพร่ออกไป วันหนึ่งถ้าท่านลาลับไป ความรู้นั้นย่อมดับสูญ แต่หากท่านนำความรู้นั้นออกไปเผยแพร่แก่สาธารณชน ความรู้นั้นย่อมเกิดประโยชน์กับคนอื่นอีกมากมายไม่จบสิ้น"
**นกเขียนข่าวขอเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  หากท่านต้องการเผยแพร่ข่าว หรือบทความ เพื่อให้ให้สาธารณชนได้รับรู้ ส่งบทความมาให้เราได้ที่  puadotcom@hotmail.com