โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98และโรงเรียนบ้านปอนมาศึกษาดูงาน

 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ)และโรงเรียนบ้านปอน

มาศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษา หลักสูตรสถานศึกษา

การจัดการเรียนรู้เชิงลึก(active learning)

 

 

ดูรายรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook ของโรงเรียน

https://www.facebook.com/bansanschool.NAN2/

 

IMAGE
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565
วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565
อ่าน:32
IMAGE
ทำบุญตักบาตรวันเข้าพรรษา
วันศุกร์, 08 กรกฎาคม 2565
อ่าน:50
IMAGE
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
วันศุกร์, 01 กรกฎาคม 2565
อ่าน:55
IMAGE
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2565
วันศุกร์, 10 มิถุนายน 2565
อ่าน:73

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน