ผลการประกาศรางวัล สพฐ. (OBEC AWARDS)ประจำปีการศึกษา 2563

ผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์

เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า

สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563

 

ดูรายรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook ของโรงเรียน

https://www.facebook.com/bansanschool.NAN2/

 

IMAGE
การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566
วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566
อ่าน:18
IMAGE
แจ้งหยุดเรียนกรณีพิเศษ
วันพุธ, 01 กุมภาพันธ์ 2566
อ่าน:16

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน